Bjärkeföretagens förening

Bjärkeföretagens Förening bildades år 2000 genom en sammanslagning av Företagarna i Bjärke och Sollebrunns Handels & Industriförening. Syftet med detta var att skapa en stark förening med lokal förankring.

Målsättningen för föreningens arbete är att på olika sätt stärka möjligheterna att bo och driva verksamhet i vår del av kommunen.

Föreningen har för närvarande 110 medlemmar som idag sysselsätter 380 personer.

Nedan kan du läsa mer om alla företagare i Bjärke.

Vill du som företagare uppdatera din information, skicka den via vårt kontaktformulär.

Är du inte med och vill bli medlem?
Kontakta ordförande Jerry Högberg på 070-239 07 66.