Levinsson Byggkonsult

  • Konstruktionsberäkningar och konstruktionsritningar för stål, trä och betong
  • Byggritningar och beskrivningar
  • Bedömningar av konstruktioners tillstånd samt åtgärdsförslag
  • Kontrollansvarig enligt PBL
  • Förfrågningsunderlag bygg- och anläggningsentreprenader
  • Byggledning
  • Entreprenadbesiktningar för mindre entreprenader

Niklas Levinsson
Loo Mölnemad 920 
441 75 Sollebrunn
Tel: 0322-44011        
Sms: 0704-20 55 41

byggkonsult@levinsson.nu