M Johansson Transport AB

M Johansson Transport AB har allt sedan starten 1987 specialiserat sig på transporter av flytande produkter så som kalk, krita och lera till industri och jordbruk.
Transporter utförs med fordon av senaste miljöklassning
både in- och utrikes.

 

M Johanssons Transport AB
Erskavägen 66
466 95 Sollebrunn
tel: 0322 454 84

fax: 0322 454 04

e-post