Gratis Wifi-punkt i Sollebrunn

Snart kan man surfa gratis även i norra och södra delen av Alingsås kommun. Kommunen inrättar två nya fria WiFi-punkter, en i Sollebrunn och en i Ingared.

Kommunstyrelsen har tidigare tagit beslut om att kommunens publika trådlösa nätverk för internet som idag finns i Åmanska parken även ska finnas i den norra och södra kommundelen.
- Det är en demokratifråga. Kommunen vill underlätta digitaliseringen. Det är rimligt att kommuninvånarna ska kunna kommunicera med kommunen utan kostnad, säger Göran Westerlund, IT-chef i Alingsås kommun.
Nu startas dessa fria WiFi-punkter upp. De är belägna Sollebrunns centrum vid Centrumgatan/Gästgivaregatan samt i Ingared utanför biblioteket. Alla med en smartphone eller dator kan koppla upp sig. Det är gratis att surfa. I dagsläget behövs inget lösenord, det räcker att användaren godkänner användarvillkoren.
- Det är viktigt för oss att skapa samma möjligheter för de som bor utanför tätorten, säger Göran Westerlund.
Det kommer att finnas skyltar på de aktuella platserna som markerar var WiFi-täckningen finns.
Under hösten kommer politikerna att ta ställning till förslaget att bygga ut det fria WiFi-nätet till kommuninvånare och besökare ytterligare.

Källa: https://www.alingsas.se/kommunledningskontoret/fri-wifi-i-sollebrunn-och-ingared