Vilka är Nattvandrarna i Bjärke?

Föreningen
Vi är en ideéll förening som bygger helt på frivillig insats. Vi är helt politiskt och religiöst obundna.
Vårt mål är att synas och finnas till för ungdomars trygghet i bygden.
Bjärke nattvandrare skall vara en resurs . Vi ska utstråla trygghet och föregå med gott exempel för såväl ungdomarna som för deras föräldrar och andra vuxna. Vårt förtroende bland ungdomarna är något vi arbetar fram. Man skall känna sig trygg med att gå fram till oss för att få råd, stöd och hjälp.

Vilka är vi?
Alla som är 25år och äldre får nattvandra. Man skall vara drogfri, nykter och ha en social grund / överskott för att kunna dela med sig som medmänniska. Vi är inte tjänstemän, vi är 100% volontärer. Skillnaden mellan en nattvandrare och en civilperson är att vi aktivt söker kontakt och vi lägger energi på att upprätthålla den positiva signal den gula jackan medför, ett gott rykte är viktigt.
Vi utger oss aldrig för att vara mer än medmänniskor eller att ha mer befogenheter.

Vad gör vi?
Att nattvandra innebär att vi träffas före i blå huset respektive planerad vandring och utrustar oss med varsin gul jacka som finns till förfogande. Vi rör oss i grupper, minst två personer ute bland ungdomarna för att finnas till hands och knyta kontakt. Vandringen pågår så länge ungdomar är ute eller så länge vi behövs. Vi hjälper, tröstar, lyssnar, stöder och uppmuntrar.

Vad bär vi med oss i jackan?
Vi med har förstahjälpenutrustning, ficklampa och godis.