Vad är Bjärke?

Bjärke är en gammal bygd i norra delen av Alingsås kommun och består idag av orterna Sollebrunn, Gräfsnäs, Stora Mellby, Magra, Långared och Gendalen med omgivande landsbygd. Loo, Kvarnabo, Anten och Lagmansered kan också räknas dit. Bjärke härad finns omnämnd redan 1219 i samband med ett köpebrev. Fram till 1952 var området uppdelat i flera små kommuner. Den 1 januari 1952 slogs dessa ihop till Bjärke kommun, som 1974 tillsammans med Alingsås och Hemsjös kommuner bildade den nya Alingsås Kommun.

 

Bygden har präglats av flera stora gårdar som Koberg, Upplo och Gräfsnäs som haft en stor betydelse för trakten. Gräfsnäs slott, numera en välbesökt ruin, som ligger vid sjön Anten, tillkom på 1550-talet. Området besöks årligen av ca 100.000 turister och intill ligger också Anten-Gräfsnäs Museijärnväg, en av västsveriges största turistattraktioner, där man kan åka smalspårig järnväg utefter den vackra sjön Anten.

 

Bjärke är idag en livaktig del av Alingsås kommun, med utbyggd service, väl fungerande skolor och ett aktivt näringsliv, som representeras av Bjärkeföretagens förening.
 

Historia

Området Bjärke som numera är en del av Alingsås kommun, har mycket gamla anor. Namnet kommer från det fornnordiska Biarka(r) av ordet Biork = Björk. Ett område med mycket björkskog, tydligen. Bjärke härad har sedan mycket gammal tid varit ett begrepp.Enligt Västgötalagen var Västergötland uppdelat i 8 stycken Bo (bon). Det var en form av länsindelning. Ända fram t.o.m. 1300-talet styrdes Bjärke, norra delen av Ale, Väne och Flundre härad av Hullsjö-Bo. Hullsjö låg vid Hullsjön, söder om Trollhättan. Därefter lydde Bjärke under Ekholms slott, som låg på en ö i Göta Älv vid nuvarande Trollhättan.

 

Häradsindelningen går tillbaka till bronsåldern. Häradet skulle ställa upp en här, hålla ting (rättsskipning) och driva in skatt. Bjärke bestod ursprungligen av 5 socknar och 5 kyrkor vilka var Stora Mellby, Genneved, Magra, Erska och Lagmansered. Varje socken var sin egen kommun, men vid kommundelningen 1952 (storkommunerna) slogs alla 5 kommunerna samt Långared, ihop till en kommun, Bjärke kommun, med kommunhuvudort Sollebrunn. Denna bestod till 1974 då större delen av Bjärke kommun uppgick i Alingsås kommun och Lagmansered samt norra Stora Mellby gick upp i Trollhättans kommun.

 

Geografiskt och kommunikationsmässigt kanske denna delning var riktig, men samtidigt kanske synd att splittra den gamla kommunenheten.

Tidigare har Bjärke sedan århundraden dominerats av två stora gods med respektive pampigt slott, Gräfsnäs vid sjön Anten och Koberg vid Vanderydsvattnet. Idag är Gräfsnäs en framstående turist- och kulturort med olika arrangemang vid slottet och i parken. Där finns badmöjligheter och restaurang m.m.

 

Bjärke har i århundraden genomkorsats av stora vägar, dels Vänersborg - Alingsås - Borås, men framförallt dåtidens E20 d.v.s. vägen Skara - Lödöse. Dessa två vägar korsade varandra, och gör så fortfarande, i Sollebrunn, varvid stor trafik med diligenser och andra transporter uppstod. Detta förde också med sig gästgiverier, skjutsstationer m.m. Sollebrunn har idag kvar ett gästgiveri, Sollebrunns Gästgiveri.

 

Järnvägstrafiken fanns i Bjärke och Sollebrunn. Det var "Västgötabanan", Göteborg - Skara - Gårdsjö, som var i drift 1900-1970. Idag går busstrafik på linjerna, Borås - Trollhättan och Alingsås - Nossebro. Följaktligen finns i Sollebrunn en ganska nybyggd och modern bussterminal.

Sollebrunn är en centralort med affärer, tandvård, vårdcentral, apotek. Sollebrunns skola är en utbyggd 0-9 skola. Åldringsvård finns i anläggningen Bjärkegården.

 

Sten Winkvist.