Sparbanken Alingsås

Vi gläds över att få vara med och utveckla samhället.  Vi är stolta över att vara föreningslivets bank och samarbetar med många olika föreningar i vårt område. Det kan vi göra eftersom vi är en egen bank och fattar alla beslut själva.
Vi hjälper människor och företag till en sund ekonomi. Det betyder en enkel vardagsekonomi, ett skydd för det oförutsedda, att låna klokt och att ha ett sparande för framtiden.

Välkommen till oss!

Sparbanken Alingsås
Sollebrunnskontoret
 

Besöksadress

Centrumhuset

Telefon: 0322-836 50

www.sparbankenalingsas.se