Blå huset

Blåbandslokalens Fastighetsförvaltning
Kontakt: Jan-Åke Svensson
Besöksadress:Vasagatan 16/Centrumgatan 8

Tel. 0322-405 20, 0706-885082
e-post