Bjärke Lucia

Varje år ordnar Bjärkeföretagens förening ett Luciatåg som består av ungdomar från Bjärkebygden i åldrarna 16-19 år.

Bjärke Lucia vill sprida glädje och ljus till så många som möjligt i bygden och samtidigt samla in pengar till välgörande ändamål. Detta sker främst genom besök hos olika företag och föreningar som bokar in sig för detta.  Kostnaden är endast 1000 kr och faktureras i efterhand. Dock kommer det att finnas möjlighet att skänka mer pengar än så för både företaget och era medarbetare genom swish, vilket presenteras i samband med besöket. Var pengarna ska gå till bestämmer Luciatruppen själva.

 

Luciatruppen brukar få var sin gåva från Lions Bjärke i samband med kröningen.
Anmälningstalonger samt röstningsedlar till Bjärke Lucia publiceras i Alingsås Tidning

Bjärke Lucia 2018
Luciatraditionen ska hållas vid liv, men det blir ingen vanlig luciatrupp i Bjärke i år. Det har tyvärr inte kommit in några anmälningar alls från unga tjejer som vill vara med i Bjärkes luciatåg i år. Därför blir det ingen omröstning om vem som ska bli Lucia och ingen kröning.Däremot kommer det att bli ett luciatåg som kommer att besöka företag och organisationer på Luciadagen.

Frågor om anmälan eller bokning av besök av Bjärke Lucia görs till Sara Mökander på tel 0708-101217 eller bjarkelucia@hotmail.com

Är du intresserad av att ingå i årets Luciatrupp kontaktar du Sara enligt ovan.