Servicekontoret öppet i Sollebrunn

Öppettider:
Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 10-16
Torsdag: 10-18
 
Varje tisdag 9-12 finns Polisen på plats.
Varje tisdag 10-16: Alla som har frågor gällande företag, etablering, byggnation och annat som rör näringslivet i Bjärke bygden är välkomna alla tisdagar då representanter från ABC finns på plats.

Sollebrunns Servicekontor ICA torget


Tel direkt till kontoret i Sollebrunn 0322-617170